Goldenklubben sektion Halland

Huvudstyrelsen senaste Nyhet

corona-too1  Åtgärder mot spridning av coronaviruset, covid-19

Nu ställs SKKs klubbverksamhet in!!

SSRK / SKK INFORMERAR Nytt info ny text på infosidan 

2020-05-03
GRK:s klubbstyrelse har fattat beslut att ställa in alla sommarens stora arrangemang. Det är osannolikt att spridningen av Coronaviruset ska ha upphört i sommar med tanke på att olika regioner befinner sig i olika faser. Folkhälsomyndighetens prognos just nu är att inga lättnader av restriktionerna gällande allmänna sammankomster kommer i närtid. Ansvar för hygienrutiner och social distansering kan inte heller läggas på klubbens funktionärer. Därutöver medför arrangemangen resande till och från olika delar av Sverige, vilket också går emot myndigheternas råd. Beslutat avser Goldenlägret, Klubbmästerskapet, Goldenspecialen och A-provskursen.

OBS!
Du som själv bokat boende till något av arrangemangen ansvarar själv för att detta avbokas.

KOLLA UPPDATERADE SIDOR

LÄNK till info

SSRK 2020-05-18

SSRK avdelningar och rasklubbar

2020-05-18 UPPDATERAD INFORMATION

Inställd klubbverksamhet med anledning av Covid-19. Uppdatering med anledning av beslut i SKK CS protokoll 4-2020 rörande Covid-19.

Fram till och med den 31 maj 2020 gäller dagens restriktioner inom SKK-organisationen om högst 10 personer som förväntas befinna sig vid hundaktiviteter utomhus. Aktiviteter ska vara regionala, det vill säga inga resor utanför den egna regionen. En region enligt SKK finns specificerade i följande länk:

https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/regionerlista.1247.html

Klubbverksamhet – från och med 1 juni Från och med den 1 juni har SKK justerat sina restriktioner, som gäller tillsvidare, enligt nedan: Vid verksamhet där färre än 50 personer förväntas vara på samma plats gäller följande för att verksamheten ska kunna genomföras

1. Riskanalys ska genomföras. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang

2. Verksamheten ska företrädesvis äga rum utomhus.

3. Ha god marginal till att uppnå maxgränsen för 50 personer.

4. Undvik resor till andra delar av landet. En bilresa på två timmar är ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som kan anses godtagbara.

5. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas gällande:

  a. Avstånd '

  b. Personer ur riskgrupper ska inte delta Personer med hög ålder ( > 70 år) i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, fetma och diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen.

  c. Goda möjligheter till handhygien. 6. Nationella mästerskap bör inte genomföras.

 

Utifrån SKKs restriktioner har SSRKs huvudstyrelse beslutat följande:

För provverksamheten inom Retriever , Spaniel- och Tolling gäller:

Kan arrangeras av avdelningar och rasklubbar.

Detta förutsatt att man tar hänsyn till de restriktioner som är gällande.

Undvik resor till andra delar av landet.

En bilresa på två timmar är ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som är godtagbara.

• Avståndet gäller domare, deltagare och funktionärer.

• Alla ska vara friska och ej ingå i någon riskgrupp.

• Inga större samlingar eller gemensamma prisutdelningar kan genomföras.

• Generell dispens gällande lottningsregler kommer att utfärdas av SKK.

Funktionsbeskrivning

Kan arrangeras inom avdelningar och rasklubbar.

Undvik resor till andra delar av landet. Arrangerande klubb har möjligheten att avvisa deltagare som rest från annan del av landet.

En bilresa på två timmar är ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som kan anses godtagbara. Detta förutsatt att man tar hänsyn till de restriktioner som är gällande.

• Avståndet gäller beskrivare, deltagare och funktionärer.

• Alla ska vara friska och ej ingå i riskgrupp.

Viltspår

Enligt beslut från SKKs Jakthundskommitte (14 maj) får endast rörliga viltspårprov genomföras.

Undvik resor till andra delar av landet. Arrangerande klubb har möjligheten att avvisa deltagare som rest från annan del av landet.

En bilresa på två timmar är ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som är godtagbara. Avståndet gäller domare, funktionärer och deltagare.

• Alla ska vara friska och ej ingå i riskgrupp.

Utställningsverksamheten SSRK följer SKKs bedömning.

SKKs centralstyrelse gör bedömningen att smittskyddsläget inte väsentligt kommer att ändras under sommaren och beslutade att samtliga utställningar ställs in till och med 31 augusti 2020.

Mästerskap

Med nuvarande restriktioner är det inte möjligt att genomföra nationella eller internationella mästerskap.

Om förutsättningarna ändras vad gäller framförallt resor kan mästerskap anordnas och deltagande bestämmas av tidigare meriter. Eftersom det finns en stark önskan i organisationen att arrangera mästerskap bör det finnas en alternativ plan.

Kursverksamhet

Kan arrangeras inom avdelningar och rasklubbar förutsatt att avståndet respekteras. Undvik resor till andra delar av landet.

En bilresa på två timmar är ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som är godtagbara. Ska ske företrädesvis utomhus.

• Avståndet gäller instruktör, deltagare och funktionärer.

• Alla ska vara friska och ej ingå i riskgrupp samt att större samlingar undviks.

SSRK HS rekommenderar arrangerande klubb att återbetala insänd anmälningsavgift om deltagare uteblir från prov eller tävling på grund av sjukdomssymptom.

Regeringens beslut om förbud att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar styr vilken verksamhet som kan genomföras.

I dagsläget gäller förbudet allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagande personer.

Ytterst är det alltid den enskilda personens ansvar att följa myndighets rekommendation om att undvika resor utan regional prägel.

Vid de gränsdragningsproblem som uppstår rörande resor är det viktigt att använda sitt goda omdöme för att göra kloka val.

Gällande att personer ur riskgrupper inte ska delta så är det endast i rollen som funktionär som arrangerande klubb har ansvaret genom att inte anlita funktionärer/domare ur riskgruppen.

I övrigt är det ett personligt ansvar för var och en att följa myndighets rekommendation och SKKs /SSRKs direktiv.

Om regeringen beslutar om andra begränsningar av deltagarantal än ovanstående eller rörande resor gäller det nya regeringsbeslutet.

Med vänliga hälsningar

Lars Ramberg

Ordförande Svenska spaniel och retrieverklubben

SKK Uppdatering 15 maj 2020

Klubbverksamhet under vår och sommar 2020

SENAST UPPDATERAD DEN 15 MAJ 2020

Här hittar du information om vilken klubborganiserad verksamhet som får genomföras inom SKK-organisationen fram till 31 maj och efter 1 juni 2020.  

Corona läget Halland

Det nya coronaviruset (covid-19)

Här finns uppdaterad information om läget i Halland. De allra flesta som får covid-19 blir lindrigt sjuka och behöver inte sjukvård, men det är viktigt att stanna hemma, för att inte smitta andra.

Smittskyddsläkaren om hur covid-19 sprids

Covid-19 sprids när vi är nära varandra. Vi måste fortsätta att följa rekommendationerna för att skydda dig själv och andra.

 

Skydda dig själv och andra

    • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara känner dig lite förkyld.
    • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
    • Håll avstånd till andra. Ha ca 2 meter mellan er när ni ses, både inomhus och utomhus.
    • Res bara om det är nödvändigt.

 

 

Behöver jag kontakta vården?

Du behöver bara kontakta din vårdcentral eller 1177 om du känner dig mycket sjuk. Åk inte direkt till en vårdmottagning.

 

Här kan du få reda på vilken hjälp som behövs, innan du ringer eller på annat sätt kontaktar vården. Svara på frågorna för att se hur du kan ta hand om dig själv eller om du behöver kontakta vården. Till självtest corona/covid-19

Provtagning

Resurserna för provtagning prioriteras till patienter som behöver läggas in på sjukhus. Övriga med symtom som påminner om covid-19 provtas inte. Det gäller oavsett om du varit utomlands eller haft nära kontakt med någon som du vet är sjuk i covid-19.

Besöksregler i hälso- och sjukvården

För att minska risken för smittspridning gäller uppdaterade besöksregler för dig som ska besöka våra sjukhus och vårdcentraler.

 

För dig som ska besöka hälso- och sjukvården i Halland - 1177.se

Stöd till dig som företagare i Halland

För dig som är företagare i Halland och som möter stora utmaningar på grund av covid-19 finns olika stöd att få. Rådgivning, affärsutveckling och finansiering är några exempel på stöd.

 

Tillsammans för Halland - stöd till företagare

Vill du hjälpa till?

Med anledning av covid-19 har Region Halland behov av fler medarbetare, både inom vården och i serviceyrken. Vi tar också tacksamt emot hjälp från företag och privatpersoner som kan bidra med godkända artiklar till vården.

 

Hjälp till med anledning av covid-19

Information in other languages

You can find information in other languages on The Public Health Agency of Sweden’s website

Senast ändrad: 2020-05-08

SSRK-05-12

SSRK avdelningar och rasklubbar 2020-05-12

Inställd klubbverksamhet med anledning av Covid-19.

Uppdatering med anledning av beslut i SKK CS protokoll 4-2020 rörande Covid-19.

Fram till och med den 31 maj 2020 gäller dagens restriktioner inom SKK-organisationen om högst 10 personer som förväntas befinna sig vid hundaktiviteter utomhus. Aktiviteter ska vara regionala, det vill säga inga resor utanför den egna regionen. En region enligt SKK finns specificerade i följande länk: https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/regionerlista.1247.html

Klubbverksamhet– från och med 1 juni

Från och med den 1 juni har SKK justerat sina restriktioner, som gäller tillsvidare, enligt nedan:

Vid verksamhet där färre än 50 personer förväntas vara på samma plats gäller följande för att verksamheten ska kunna genomföras

1. Riskanalys ska genomföras. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang

2. Verksamheten ska företrädesvis äga rum utomhus.

3. Ha god marginal till att uppnå maxgränsen för 50 personer.

4. Verksamheten skall vara regional. Det innebär att regioner enligt länken ovan gäller. 5. Folkhälsomyndighetens rekommendationer skall följas gällande:

     a. Avstånd

     b. Personer ur riskgrupper skall inte delta

     c. Goda möjligheter till handhygien.

6. Nationella mästerskap bör inte genomföras.

Utifrån SKKs restriktioner har SSRKs huvudstyrelse beslutat följande:

Retriever

A-prov

Kommer inte att kunna genomföras med av SKK framtagna restriktioner. På grund av att A-prov är förknippade med resor utanför den egna regionen samt antalet deltagare.

B-prov

Kan arrangeras av avdelningar och rasklubbar inom den egna regionen. Detta förutsatt att man tar hänsyn till de restriktioner som är gällande.

• Krav på att tillhöra arrangerande klubbs region gäller domare, deltagare och funktionärer.

• Alla skall vara friska och ej ingå i någon riskgrupp.

• Inga större samlingar eller gemensamma prisutdelningar kan genomföras.

• Generell dispens gällande lottningsregler kommer att utfärdas av SKK.

C-prov

Se B-prov.

För provverksamheten inom Spaniel- och Tollingjakt gäller samma restriktioner som för B-prov retriever

Kan arrangeras av avdelningar och rasklubbar inom den egna regionen. Detta förutsatt att man tar hänsyn till de restriktioner som är gällande.

• Krav på att tillhöra arrangerande klubbs region gäller domare, deltagare och funktionärer.

• Alla skall vara friska och ej ingå i någon riskgrupp.

• Inga större samlingar eller gemensamma prisutdelningar kan genomföras.

• Generell dispens gällande lottningsregler kommer att utfärdas av SKK.

Funktionsbeskrivning

Kan arrangeras inom avdelningar och rasklubbar i den egna regionen. Detta förutsatt att man tar hänsyn till de restriktioner som är gällande.

• Kravet på att tillhöra arrangerande klubbs region gäller beskrivare, deltagare och funktionärer.

• Alla skall vara friska och ej ingå i riskgrupp.

Viltspår

Ordinarie och rörliga viltspårprov och cuper kan genomföras inom arrangerande klubb.

• Kravet på att tillhöra arrangerande klubbs regionindelning gäller domare, funktionärer och deltagare.

• Alla skall vara friska och ej ingå i riskgrupp. Utställningsverksamheten SSRK följer SKKs bedömning.

SKKs centralstyrelse gör bedömningen att smittskyddsläget inte väsentligt kommer att ändras under sommaren och beslutade att samtliga utställningar ställs in till och med 31 augusti 2020.

Mästerskap

Alla Nationella, Internationella och Rasmästerskap är inställda 2020.

Kursverksamhet

Kan arrangeras inom avdelningar och rasklubbar inom den egna regionen och företrädesvis utomhus.

• Kravet på att tillhöra arrangerande klubbs region gäller instruktör, deltagare och funktionärer.

• Alla skall vara friska och ej ingå i riskgrupp samt att större samlingar undviks.

SSRK HS rekommenderar arrangerande klubb att återbetala insänd anmälningsavgift om deltagare uteblir från prov eller tävling på grund av sjukdomssymptom.

Regeringens beslut om förbud att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar styr vilken verksamhet som kan genomföras.

I dagsläget gäller förbudet allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagande personer.

Om regeringen beslutar om andra begränsningar av deltagarantal än ovanstående eller rörande resor gäller det nya regeringsbeslutet.

Med vänliga hälsningar

Lars Ramberg

Ordförande

Svenska spaniel och retrieverklubben