Goldenklubben sektion Halland

Filarkiv för insamlat material Corvid -19 (Corona virus)

Brev till Länsklubbar Specialklubbar Verksamhetsklubbar Avtalsklubbar

Datum/Date
2020-06-23

Till Länsklubbar Specialklubbar
Verksamhetsklubbar Avtalsklubbar

Betr. Uppdaterad information – Covid-19

Utifrån en samlad bild av de reaktioner som kommit på SKKs Centralstyrelses (CS) uttalande kring klubbverksamhet under sommaren och början av hösten 2020 från den 9 juni 2020 har en förnyad bedömning gjorts.

CS står kvar vid att känna en stor oro inför utvecklingen av pandemin. CS ser även fortsatt att SKK ska ta ett stort ansvar för att bidra till minskad smittspridning i samhället. Folkhälsomyndigheten
(FHM) har infört lättnader i vissa av sina restriktioner. Den eventuella förändring av smittspridningen som kan komma att ske efter skolavslutningar och midsommarfirande avser CS att följa noga. Avstämningar kommer att göras var 14:e dag under sommaren och vid behov justerar CS sina rekommendationer.

CS avser inte i nuläget att ändra på tillämpningen avseende hur förbudet mot allmänna tillställningar med fler än 50 personer ska ske. Detta bland annat utifrån den exponering för fler än 50 personer som olika funktionärsgrupper kan utsättas för under samma dag. Detta ska ses som en säkerhetsmarginal för att säkerställa att förbudet efterlevs.

Följande gäller fortsatt tillsvidare:
• Ha god marginal till att uppnå maxgränsen på 50 personer då det vid viss verksamhet kan vara svårt att förutse hur många personer (hundägare, förare, familjemedlemmar, funktionärer, publik med flera) som kommer att närvara. Tillämpningen ska vara att det totala antalet personer som bevistar arrangemanget inte får överskrida 50 personer. Detta oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte.

Gällande anlitande av funktionärer som tillhör en riskgrupp justeras CS uttalande enligt nedan:
• Arrangerande klubb bör inte anlita funktionär som tillhör någon riskgrupp Värt att notera är att FHM fortfarande rekommenderar personer över 70 år att undvika nära ysiska kontakter.

Gällande reserekommendationen gör CS en justering enligt nedan:
• Verksamheten bör ha en regional prägel. Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet.

SKK Uppdatering 23 juni 2020

 

Justering – resor och funktionärer

23 jun 2020Uttalandet om klubbverksamhet under sommaren och början av hösten som gjordes den 10 juni gav upphov till många reaktioner. Nu har Centralstyrelsen gjort vissa justeringar gällande resor och funktionärer.
 
 

 


Datum/Date
2020-06-23

 

 

Till Länsklubbar Specialklubbar
Verksamhetsklubbar Avtalsklubbar

 

 


Betr. Uppdaterad information – Covid-19

Utifrån en samlad bild av de reaktioner som kommit på SKKs Centralstyrelses (CS) uttalande kring
klubbverksamhet under sommaren och början av hösten 2020 från den 9 juni 2020 har en förnyad
bedömning gjorts.

CS står kvar vid att känna en stor oro inför utvecklingen av pandemin. CS ser även fortsatt att SKK
ska ta ett stort ansvar för att bidra till minskad smittspridning i samhället. Folkhälsomyndigheten
(FHM) har infört lättnader i vissa av sina restriktioner. Den eventuella förändring av
smittspridningen som kan komma att ske efter skolavslutningar och midsommarfirande avser CS att
följa noga. Avstämningar kommer att göras var 14:e dag under sommaren och vid behov justerar CS
sina rekommendationer.

CS avser inte i nuläget att ändra på tillämpningen avseende hur förbudet mot allmänna
tillställningar med fler än 50 personer ska ske. Detta bland annat utifrån den exponering för fler
än 50 personer som olika funktionärsgrupper kan utsättas för under samma dag. Detta ska ses som en
säkerhetsmarginal för att säkerställa att förbudet efterlevs.

Följande gäller fortsatt tillsvidare:
• Ha god marginal till att uppnå maxgränsen på 50 personer då det vid viss verksamhet kan vara
svårt att förutse hur många personer (hundägare, förare, familjemedlemmar, funktionärer, publik med
flera) som kommer att närvara. Tillämpningen ska vara att det totala antalet personer som bevistar
arrangemanget inte får överskrida 50 personer. Detta oavsett om alla personer är där samtidigt
eller inte.

Gällande anlitande av funktionärer som tillhör en riskgrupp justeras CS uttalande enligt nedan:
• Arrangerande klubb bör inte anlita funktionär som tillhör någon riskgrupp

 


Datum/Date 2020-06-23

 

Sida/Page
2/2

 

 

 

 

 

Värt att notera är att FHM fortfarande rekommenderar personer över 70 år att undvika nära fysiska
kontakter.

Gällande reserekommendationen gör CS en justering enligt nedan:
• Verksamheten bör ha en regional prägel. Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska
noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet.