Goldenklubben sektion Halland

Info från SKK om ändringar Corvid 19

SENAST UPPDATERAD DEN 1 JUNI 2021

Här hittar du information om vilken klubborganiserad verksamhet som får genomföras inom SKK-organisationen under sommaren 2021.

Corvid 19 länkar framtagna av Socialstyrelsen

 

Foto: cdc.org

Covid-19 | coronavirus

Föreskrifter och allmänna råd som rör covid-19

 Texten över är länk till mydiheternas hemsida

  

Materialet har producerats av Folkhälsomyndigheten eller de tidigare myndigheterna Smittskyddsinstitutet eller Statens folkhälsoinstitut. En del publikationer kan vara framtagna av Socialstyrelsen men där ansvaret flyttats till Folkhälsomyndigheten.

Filarkiv för insamlat material Corvid -19 (Corona virus)