Goldenklubben sektion Halland

 

 bildloggGRKsv

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Sektion Halland

Datum 2020-04-04

 

Närvarande: Ingen närvarande  p g a Corona virus

Plats: -----

§ 1 MÖTET ÖPPNAS

§ 2 VAL AV JUSTERARE (ingen)

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING (ingen)

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL (ej genomgått)

§ 5 RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN (ingen)

§ 6 RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Margareta har meddelat att det inte skett några förändringar i budgeten sedan senaste mötet.

§ 7 RAPPORT FRÅN INFORMATIONSANSVARIG

Informationsbrev till nya goldenägare och goldenmedlemmar skickas ut vid varje månadsskifte. Info från SSRK och SKK skickas vidare till styrelsen.

§ 8 RAPPORT FRÅN UTBILDNINGSANSVARIG (ingen)

§ 9 RAPPORT FRÅN JAKTANSVARIG

Den första öppna träningen ställdes in då det bara var 1 anmäld.

Nästa öppna träning genomfördes vid Annies gård. Det var 9 förare som kom, därav 2 st nya medlemmar. Tyvärr har övriga träningar fått ställas in p g a det nuvarande läget.

Kommande sommarträningar kommer, om läget tillåter, ev att genomföras och kan ev utökas med några extra tillfällen.

§ 10 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Utställningen den 2/5 är inställd p g a Coronaläget. Ny utställning, som är vår Adventsutställning, planeras hållas i Mellbyhallen med domare Ingrid Lundqvist.

§ 11 RAPPORT FRÅN VILTSPÅRSANSVARIG

Viltspårskursen har varit igång då gällande riktlinjer godkänner detta. Gruppen har samtyckt till fortsatt träning och gruppen är nu uppdelad i två gruppen fm/em. Antal deltagare är 8 st. Det finns tillgång till handtvätt och desinfektionmedel.

§ 12 RAPPORT FRÅN HEMSIDESANSVARIG

Info om vad som händer genom hemsidorna hos SKK, SSRK, SSRK V både centralt och lokalt och SSRK Prov. Där syns aktiviteter i södra Sverige. Läget uppdateras kontinuerligt.

§ 13 RAPPORT FACEBOOKSANSVARIG

Inställda aktiviteter är meddelade på FB. Nya bilder från viltspårskursen läggs ut som vanligt.

§ 14 INFORMATION OM GOLDEN NYTT.

Manus till Goldennytt 2 kommer att innehålla info om inställda aktiviteter. Info om framtida adventsutställningen på Mellbyhallen, samt viltspåraktiviter.

Uppmaning om att besöka vår hemsida/fb för att ta del av när aktiviterena sätter igång igen.

§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR

Messingergruppen där styrelsens ledamöter ingår fungerar bra. Bra med snabb kontakt speciellt i Corona tider. Snabba beslut ang aktiviteter.

§ 16 NÄSTA MÖTE          

Nästa möte, om läget tillåter, kommer att äga rum den 19/7 kl 16.00 i Falkenberg (Studiefrämjandets lokaler, Stefan C ska göra en förfrågan)

§ 17 MÖTETS AVSLUTANDE------

 

Halmstad 20200408

____________________________
Sekreterare, Ingrid Ekdahl


____________________________
Ordförande, Helen Andersson

____________________________

Justerare (ingen)

 

 

corona-too1

 

SKKs åtgärder mot covid-19

SENAST UPPDATERAD DEN 9 APRIL 2020

Här samlar vi information om de aktuella åtgärder som Svenska Kennelklubben vidtagit med anledning av coronavirusets spridning. Vi uppdaterar dessa sidor löpande.