Golden Retrieverklubben Halland

Apportering

Golden Retriever - En apporterande fågelhund

En Golden retriever tillhör rasgrupp 8, apporterande och stötande fågelhundar, och används främst vid jakt på småvilt så som kanin, hare, duva, and, mås, rapphöna, kråka och fasan.

Apportering delas upp i olika moment:

  • Markering
  • Dirigering
  • Sök

Alla delar lika viktiga för en lyckad jakt.

Alla har kanske inte vilt att tillgå men då fungerar dummies lika braMarkeringsdummy 500g, Blå/gul

Vad innebär då de olika momenten?

 

Markering:

Vid en markering ser både du och hunden viltet (eller dummyn) falla och hunden ska på ditt kommando springa ut, hämta det och leverera det till dig. En hund som är bra på att markera – en duktig markör – får alla markeringar att se enkla ut. Hunden springer bara raka vägen ut, apporterar föremålet och kommer in igen utan att behöva springa runt och leta. Markeringar förekommer både på land (landmarkeringar) och på vatten (vattenmarkeringar). Dessutom förekommer enkelmarkeringar, dubbelmarkeringar och ibland trippelmarkeringar. Dubbelmarkeringar och trippelmarkeringar innebär att hunden ser två eller tre föremål falla och sedan skickas ut för att hämta ett, lämnar av det och skickas sedan för att hämta nästa osv.

Dirigering:

I jaktapporteringen är det viktig att du kan styra hunden dit du vill – det kallas att hunden är dirigerbar. Vid en dirigering får du som förare veta var viltet eller dummyn finns och du ska då dirigera din hund dit, men hunden har alltså inte sett något falla och vet inte var apporten är. Hunden behöver kunna springa rakt fram (kallas även linjetag), åt höger och vänster samt kunna stanna på din stoppsignal. Den behöver även kunna springa vidare ut om du av någon anledning har stoppat den en bit ut i marken och vill att den ska fortsätta springa på linjen, bakåt. Dessutom behöver hunden kunna en närsöksignal, det vill säga på din visselsignal slå på näsan och börja leta efter vilt eller dummyer i ett avgränsat område. Även dirigeringar förekommer på vatten; de kallas vattendirigeringar. I vatten är det ofta svårare att dirigera hunden eftersom det tar längre tid för den att vända och det kan vara svårare att stoppa hunden om den går åt fel håll.

Sök:

Retrievern ska självständigt kunna söka av ett stort område och apportera hem skjutet vilt eller dummies till föraren.

 

   

 

Aktiviteter