Goldenklubben sektion Halland

 

20210605_102513

Hundpromenad med aktiviteter.

Nu i höst, någon gång i september, hoppas vi att komma igång med lite hundaktiviteter. Vi går en promenad med olika stopp, där vi har olika aktiviteter för hund och förare.

Så ”gamla” och nya medlemmar passa på att träffa likasinnade och samtidigt aktivera din hund. OBS!!! Man behöver inte ha några förkunskaper! Vi möts, hjälps åt, aktiverar hunden och trivs.

Man anmäler sig till Helen via telefon 0704410536 och får sedan reda på platsen och tiden.

Länk till fullständig information

Hoppas vi ses i höst.

Info från SKK

Fritt fram för klubbverksamhet

29 sep 2021Från och med den 29 september 2021 har samtliga restriktioner som berör möjligheten att genomföra verksamhet inom Svenska Kennelklubben upphävts. Centralstyrelsens beslut om dispenser för klubbverksamheter kommer dock gälla fram till årsskiftet. Även möjligheten att arrangera exteriörbedömningar finns kvar tillsvidare. 

Corvid 19 regler från 1-12-21

Avtalsanslutna ras-/verksamhetsklubbar

 

Från och med den 1 december 2021 gäller Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter (HSLF-FS 2021:87) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. (Föreskriften bifogas i sin helhet.)

Den nya föreskriften är utformad med stöd av 3 kap. 5 § i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjuk [1]domen covid-19.

 

Den nya föreskriften innebär bland annat att vid offentliga tillställningar och sammankomster införs nya smittskyddsåtgärder inomhus samt att begränsningar för offentliga tillställningar och sammankomster med fler än 100 deltagare införs. Se utdrag ur föreskriften nedan.

 

2 kap. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

 

Smittskyddsåtgärder inomhus

1 § Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning i en lokal eller annat utrymme inomhus som anordnaren disponerar ska, utöver vad som framgår av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 1. informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas,

2. erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,

3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,

4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,

5. säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta, och

6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

 

2 § Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus med fler än 100 deltagare ska

1. använda sådant vaccinationsbevis som anges i 3 kap. 2 b § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, eller

2. använda smittskyddsåtgärder enligt 4 §.

 

Vaccinationsbevis vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare

3 § Vid ett arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare med vaccinationsbevis, ska anordnaren ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras. Rutinen ska skriftligt dokumenteras och följas upp.

 

Enligt förordningen 2021:8 finns följande undantag från kravet på vaccinationsbevis:

Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer under 18 år och för personer som på grund av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen covid-19.
Med medicinska skäl avses kontraindikationer mot vaccinering mot sjukdomen covid-19.

 

 

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Corvid 19 länkar framtagna av Socialstyrelsen

 

Foto: cdc.org

Covid-19 | coronavirus

Föreskrifter och allmänna råd som rör covid-19

 Texten över är länk till mydiheternas hemsida

  

Materialet har producerats av Folkhälsomyndigheten eller de tidigare myndigheterna Smittskyddsinstitutet eller Statens folkhälsoinstitut. En del publikationer kan vara framtagna av Socialstyrelsen men där ansvaret flyttats till Folkhälsomyndigheten.

Filarkiv för insamlat material Corvid -19 (Corona virus)