Goldenklubben sektion Halland

 

  

 GRK_logga_medel   GRK:s sektioner

2020-05-04

Klubbens centrala verksamhet sommaren 2020

Som ni kanske redan har sett så beslutade klubbstyrelsen på sitt konstituerande möte den 3 maj att ställa in alla stora centrala arrangemang i sommar. Beslutet avser Goldenlägret, Klubbmästerskapet, Goldenspecialen och A-provskursen.

 

Exteriörkurs steg III i september och Club Show i oktober hoppas vi fortfarande kunna genomföra. Vi kommer att hålla er uppdaterade om detta under sommaren.

 

Aktiviteter i sektionerna

Vi vill också passa på att uppmuntra er i sektionerna att arrangera lokala aktiviteter för våra medlemmar. Lämpligt är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats och där de närvarande personerna inte har rest dit från en annan del av landet.

Verksamheten bör företrädesvis bedrivas utomhus, men om den sker inomhus så är det särskilt viktigt att tänka på att hålla rejäla avstånd och möjligheter att upprätthålla god handhygien.

Självklart får ingen med någon form av sjukdomssymtom eller någon som tillhör en riskgrupp delta.

 

Golden Nytt

Redaktionskommittén gör sitt bästa för att våra medlemmar ska få en tidning i brevlådan. Eftersom alla arrangemang är inställda blir det en rejäl nyhetstorka. Om ni har förslag på någon trevlig artikel, eller kan ni kanske berätta om någon av era egna aktiviteter så tar vi gärna emot tips. Hör av dig till redaktionskommittén innan aktiviteten så gör vi gemensamt upp en plan för detta.

 

Annika – annika.andersson@goldenklubben.se

Anita – goldennytt@goldenklubben.se

 

 

Bästa sommarhälsningar

GRK:s klubbstyrelse

Fullmäktige telefonmöte

2020-04-27
Goldenfullmäktige genomfördes som ett distansmöte den 26 april. Delegater från 15 sektioner fanns representerade. Ett reportage från mötet kommer i nästa nummer av Golden Nytt. Till ordförande valdes Anita Ohlson. Övriga ordinarie ledamöter är Lena Ohlsson, Gun Eriksson, Kerstin Persson, Kristina Nieminen, Malin Danielsson och Jan Ytterbom. Till suppleanter Marie-Louise Scanlan och Inger Karlsson.

Den 3 maj genomför den nya styrelsen sitt konstituerande möte. Då kommer även beslut att fattas om Goldenlägret, Klubbmästerskapet och Goldenspecialen 2020 kan genomföras eller måste ställas in på grund av den rådande pandemin.

Information Danmark Norge Finland

Inställda evenemang och begränsade service

Precis som i Sverige har många evenemang, möten och sammankomster som skulle ha arrangerats av de andra nordiska kennelklubbarna ställts in. Coronautbrottet har också, i olika utsträckning, påverkat kansliernas öppettider och möjligheter att ge service till sina medlemmar.

På kennelklubbarnas webbplatser hittar du mer information om hur coronautbrottet påverkar klubbarnas verksamhet:     

Raskompendium

 

Omslag-RAS 

Beskrivning av den ideala golden retrieverns beteende hittar du HÄR

Källa:  GRK:s raskompendium  (Helt i färg. 24 sidor. Innehåller rasens historia, rasstandard m.m. Rikligt illustrerad med bilder.) 
Kan beställas via klubshopen 

SLU

 

SKK Intällt och flyttat

Inställda och flyttade evenemang

SENAST UPPDATERAD DEN 24 APRIL 2020

Många av våra anslutna klubbar ställer nu in evenemang med anledning av covid-19. Här samlar vi information om inställda länsklubbsutställningar och evenemang som anordnas av SKK centralt. Håll koll i respektive klubbs informationskanaler för att se vad som gäller för övriga evenemang som du planerat att delta på. 

SKK

FBR  

BPH2015

 

FB-R: Funktionsbeskrivning Retriever — en officiell verksamhet som sjösattes 2014, den blir stambokförd på SKK Hunddata/Avelsdata och är en gemensam beskrivning för alla våra retrievrar

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – BPH, officiell beskrivning, som redovisas i SKK hunddata

Avel

länk till HD/ED index i avelsarbetetclicka på bilden nedan

SKK inställda utställningar

Inställda och flyttade evenemang

SENAST UPPDATERAD DEN 24 APRIL 2020

Många av våra anslutna klubbar ställer nu in evenemang med anledning av covid-19. Här samlar vi information om inställda länsklubbsutställningar och evenemang som anordnas av SKK centralt. Håll koll i respektive klubbs informationskanaler för att se vad som gäller för övriga evenemang som du planerat att delta på.