Goldenklubben sektion Halland

anvisning 15/1/22

Information till SKKs klubbar  Dispenser för klubbverksamheten Centralstyrelsens beslut om dispenser för klubbverksamhet gäller till och med 30 juni 2022, även om nu restriktionerna gällande förbud om folksamlingar har upphört. Här kan du ta del av hela beslutet.  Att i enlighet med SKKs stadgar § 9 mom. 3 Styrelsens uppdrag: ”Besluta om SKKs regler och riktlinjer samt ha rätt att bevilja dispens från dessa”, besluta om följande dispens från gällande regelverk för utställning, prov, tävling och beskrivning att gälla till och med 30 juni 2022.  Prov-, tävling- och beskrivningsverksamhet där SKK delegerat huvudmannaskapet till en special- eller verksamhetsklubb: Respektive huvudman för prov-, tävling- och beskrivningsregelverk har mandat att besluta om de begränsningsregler som behövs för att verksamheten ska kunna genomföras i enlighet med de direktiv som SKK/CS har utfärdat.  Utställning-, prov-, tävling- och beskrivningsverksamhet där SKK centralt innehar huvudmannaskapet: Respektive ansvarig kommitté har mandat att besluta om de begränsningsregler som behövs för att verksamheten ska kunna genomföras i enlighet med de direktiv som SKK/CS har utfärdat. 

CS beslut fattades per capsulam den 12 maj 2020.

Beslutet har justerats 9 juni, 23 juni, 4 november 2020,

samt 14 april 2021 samt

3 januari 2022. 

Med vänlig hälsning Svenska Kennelklubben 

Kees de Jong VD 

SSRK startar WT inbjudan m.m.

Här kommer en första aktivitet hos oss efter den "lockdown" som kom för aktiviteter inom Skk:s organisation i mitten av mars. Planen är att genomföra ett kompakt WT i mitten av juli om inte läget och rekommendationer förändras fram tills dess.
 
Lagtävling efter Working Test-regler
Då vi känner att vi vill hålla uppe tränings- och tävlingssuget erbjuder sektion Halland en lagtävling i workingtestanda. Den 16 juli har du möjlighet på Tiraholms marker att tävla inofficiellt med likasinnade. Vi kommer att anordna en lagtävling där vi sätter ihop lagen efter anmälan, vilket betyder att du på plats får veta ditt lag. I varje lag kommer det att finnas ett nybörjarklass ekipage och sedan två ekipage som är uppe i öppenklass och/eller elit. Då vi håller oss efter SKK:s regler kommer vi endast att kunna erbjuda 36 platser, dvs 12 lag. Vi kommer att ha 4 stationer och varje domare har möjlighet och tid att ge feedback på laget innan de går vidare till nästa station. Domare blir Maria Jogeland, Maria Odén, Marre Narozny samt Eddie Nilsson
För att vi ska kunna genomföra dagen under 50 personer kommer du att få hjälpa till på stationerna. Det kan vara allt från att kasta, skjuta och lägga ut.
Anmälan senast 28/6 till emma.hansen@hotmail.se Ange hundens namn, reg.nr, ras, kön klasstillhörighet samt ägarens/förarens namn och mailadress
Betalningsanvisning kommer att meddelas efter att lottning är genomförd. Anmälningsavgift kommer att vara 150 kr/ekipage
Vi kommer att följa de restriktioner som finns så var vänlig och läs igenom dessa på länken innan ni anmäler er https://ssrk.se/2020/05/18/uppdaterad-information-om-covid-19-klubbverksamhet-fran-och-med-1-juni/

 

 

 

Vill du komma direkt till Hallandssektionen direkt länkas du via texten ovan 

Vi har planerat för samträning följande datum

 

Vi får se hur det ser ut med möjlighet att genomföra träningarna beroende på hur SKK och SSRK Hs kommer att ställa sig hur och vilka begränsningar som kan vara aktuella vid resp tillfälle

Anmälan till eddie.nilsson@sydved.se

Helst en vecka i förväg

Kostnad 50kr

 

SSRK Västra

Länkning  > SSRK Västra.   kalender  < länkning

Utställning, kurser, WT, Jaktprov. m.m. 

 

WT 19/4 alla klasser

 

 90635103_689849931789086_3904408615351484416_n (1)

B-prov EKL 11-12/5

90635103_689849931789086_3904408615351484416_n (1)

saxat från SSRK om rasernas Ursprung och mening

Spanielns och retrieverns ursprung, ett arv att förvalta

 
Att äga en spaniel eller retriever är inte bara glädjen att ha en underbar vän och fantastisk hundras, utan också att förvalta ett arv, en glimt av en svunnen tid - hundhistoria helt enkelt...

För ett par hundra år sedan, någonstans i rasernas begynnelse, fanns en uppgift för varje ras. Vi använde och behövde dem för att jaga småvilt, vilket vi inte klarade lika effektivt och värdigt på egen hand. Raserna formades för en uppgift med hjälp av något vi kan kalla avelsmål. Nogsamt såg dåtidens jägare och godsägare vilka individer som var mer begåvade för uppgifterna än andra. Dessa användes i avel för att stärka och förbättra de egenskaper som krävdes för att få ännu bättre jakthundar. Ur detta hårda och selektiva arbete framstod så småningom de 14 olika raser som klubben representerar idag.

Avelsmålen må ha omtvistats genom åren men egenskaperna hos hundarna finns kvar. Det är just dessa egenskaper som gör våra spaniels och retrievers så fantastiska, så samarbetsvilliga, arbetsglada, vänliga, tåliga och lojala. Egenskaper som SSRK anser är viktiga att värna om.

För trots att spanieln och retrievern idag till största delen används som sällskaps- och familjehundar får vi aldrig släppa kravet på att de ska vara skapta för att utföra det arbete de ursprungligen var avsedda för. Och för att en spaniel eller retriever ska må riktigt bra är det viktigt att just dess jaktliga egenskaper får stimulans.

Inom SSRK finns det möjlighet för den nyblivne hundägaren att lära sig hur man bäst jobbar med sin spaniel eller retriever. Och för den mer erfarne, att dela med sig av sin kunskap.

Utställnings- och jaktprovsverksamheten inom klubben ger goda tillfällen att träffa likasinnade men är också ett viktigt verktyg för avelsverksamheten, ett av verktygen som hjälper oss att hålla linjen mot avelsmålen. Det andra verktyget är gemensam, samlad kunskap och utbyte av erfarenheter. Som medlem har du möjlighet att medverka och påverka att arvet förs vidare. Skriva lite hundhistoria helt enkelt.

Funderar du på att skaffa en spaniel eller retriever?
Beroende på vad du tänker använda din hund till är det av största vikt att du tar reda på hur stamtavlan ser ut på din tilltänkta valp. Ett bra tips är att kontakta olika uppfödare, besöka olika jaktprov, utställningar eller andra prov och tävlingar. Här på klubbens webbplats hittar du även länkar till rasklubbarna och till SSRKs avdelningar samt annan nyttig information som kan vara en hjälp på traven.