Goldenklubben sektion Halland

SSRK startar WT inbjudan m.m.

Här kommer en första aktivitet hos oss efter den "lockdown" som kom för aktiviteter inom Skk:s organisation i mitten av mars. Planen är att genomföra ett kompakt WT i mitten av juli om inte läget och rekommendationer förändras fram tills dess.
 
Lagtävling efter Working Test-regler
Då vi känner att vi vill hålla uppe tränings- och tävlingssuget erbjuder sektion Halland en lagtävling i workingtestanda. Den 16 juli har du möjlighet på Tiraholms marker att tävla inofficiellt med likasinnade. Vi kommer att anordna en lagtävling där vi sätter ihop lagen efter anmälan, vilket betyder att du på plats får veta ditt lag. I varje lag kommer det att finnas ett nybörjarklass ekipage och sedan två ekipage som är uppe i öppenklass och/eller elit. Då vi håller oss efter SKK:s regler kommer vi endast att kunna erbjuda 36 platser, dvs 12 lag. Vi kommer att ha 4 stationer och varje domare har möjlighet och tid att ge feedback på laget innan de går vidare till nästa station. Domare blir Maria Jogeland, Maria Odén, Marre Narozny samt Eddie Nilsson
För att vi ska kunna genomföra dagen under 50 personer kommer du att få hjälpa till på stationerna. Det kan vara allt från att kasta, skjuta och lägga ut.
Anmälan senast 28/6 till emma.hansen@hotmail.se Ange hundens namn, reg.nr, ras, kön klasstillhörighet samt ägarens/förarens namn och mailadress
Betalningsanvisning kommer att meddelas efter att lottning är genomförd. Anmälningsavgift kommer att vara 150 kr/ekipage
Vi kommer att följa de restriktioner som finns så var vänlig och läs igenom dessa på länken innan ni anmäler er https://ssrk.se/2020/05/18/uppdaterad-information-om-covid-19-klubbverksamhet-fran-och-med-1-juni/

 

 

 

Vill du komma direkt till Hallandssektionen direkt länkas du via texten ovan 

Vi har planerat för samträning följande datum

13/2 kl 10.00 inställd på grund av restriktioner 

27/2 kl 10.00

13/3 kl 10.00

27/3 kl 10.00

Vi får se hur det ser ut med möjlighet att genomföra träningarna beroende på hur SKK och SSRK Hs kommer att ställa sig hur och vilka begränsningar som kan vara aktuella vid resp tillfälle

Anmälan till eddie.nilsson@sydved.se

Helst en vecka i förväg

Kostnad 50kr

 

SSRK Västra

Länkning  > SSRK Västra.   kalender  < länkning

Utställning, kurser, WT, Jaktprov. m.m. 

 

WT 19/4 alla klasser

 

 90635103_689849931789086_3904408615351484416_n (1)

B-prov EKL 11-12/5

90635103_689849931789086_3904408615351484416_n (1)

SSRK 2020-05-18

SSRK avdelningar och rasklubbar

2020-05-18 UPPDATERAD INFORMATION

Inställd klubbverksamhet med anledning av Covid-19. Uppdatering med anledning av beslut i SKK CS protokoll 4-2020 rörande Covid-19.

Fram till och med den 31 maj 2020 gäller dagens restriktioner inom SKK-organisationen om högst 10 personer som förväntas befinna sig vid hundaktiviteter utomhus. Aktiviteter ska vara regionala, det vill säga inga resor utanför den egna regionen. En region enligt SKK finns specificerade i följande länk:

https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/regionerlista.1247.html

Klubbverksamhet – från och med 1 juni Från och med den 1 juni har SKK justerat sina restriktioner, som gäller tillsvidare, enligt nedan: Vid verksamhet där färre än 50 personer förväntas vara på samma plats gäller följande för att verksamheten ska kunna genomföras

1. Riskanalys ska genomföras. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang

2. Verksamheten ska företrädesvis äga rum utomhus.

3. Ha god marginal till att uppnå maxgränsen för 50 personer.

4. Undvik resor till andra delar av landet. En bilresa på två timmar är ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som kan anses godtagbara.

5. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas gällande:

  a. Avstånd '

  b. Personer ur riskgrupper ska inte delta Personer med hög ålder ( > 70 år) i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, fetma och diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen.

  c. Goda möjligheter till handhygien. 6. Nationella mästerskap bör inte genomföras.

 

Utifrån SKKs restriktioner har SSRKs huvudstyrelse beslutat följande:

För provverksamheten inom Retriever , Spaniel- och Tolling gäller:

Kan arrangeras av avdelningar och rasklubbar.

Detta förutsatt att man tar hänsyn till de restriktioner som är gällande.

Undvik resor till andra delar av landet.

En bilresa på två timmar är ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som är godtagbara.

• Avståndet gäller domare, deltagare och funktionärer.

• Alla ska vara friska och ej ingå i någon riskgrupp.

• Inga större samlingar eller gemensamma prisutdelningar kan genomföras.

• Generell dispens gällande lottningsregler kommer att utfärdas av SKK.

Funktionsbeskrivning

Kan arrangeras inom avdelningar och rasklubbar.

Undvik resor till andra delar av landet. Arrangerande klubb har möjligheten att avvisa deltagare som rest från annan del av landet.

En bilresa på två timmar är ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som kan anses godtagbara. Detta förutsatt att man tar hänsyn till de restriktioner som är gällande.

• Avståndet gäller beskrivare, deltagare och funktionärer.

• Alla ska vara friska och ej ingå i riskgrupp.

Viltspår

Enligt beslut från SKKs Jakthundskommitte (14 maj) får endast rörliga viltspårprov genomföras.

Undvik resor till andra delar av landet. Arrangerande klubb har möjligheten att avvisa deltagare som rest från annan del av landet.

En bilresa på två timmar är ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som är godtagbara. Avståndet gäller domare, funktionärer och deltagare.

• Alla ska vara friska och ej ingå i riskgrupp.

Utställningsverksamheten SSRK följer SKKs bedömning.

SKKs centralstyrelse gör bedömningen att smittskyddsläget inte väsentligt kommer att ändras under sommaren och beslutade att samtliga utställningar ställs in till och med 31 augusti 2020.

Mästerskap

Med nuvarande restriktioner är det inte möjligt att genomföra nationella eller internationella mästerskap.

Om förutsättningarna ändras vad gäller framförallt resor kan mästerskap anordnas och deltagande bestämmas av tidigare meriter. Eftersom det finns en stark önskan i organisationen att arrangera mästerskap bör det finnas en alternativ plan.

Kursverksamhet

Kan arrangeras inom avdelningar och rasklubbar förutsatt att avståndet respekteras. Undvik resor till andra delar av landet.

En bilresa på två timmar är ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som är godtagbara. Ska ske företrädesvis utomhus.

• Avståndet gäller instruktör, deltagare och funktionärer.

• Alla ska vara friska och ej ingå i riskgrupp samt att större samlingar undviks.

SSRK HS rekommenderar arrangerande klubb att återbetala insänd anmälningsavgift om deltagare uteblir från prov eller tävling på grund av sjukdomssymptom.

Regeringens beslut om förbud att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar styr vilken verksamhet som kan genomföras.

I dagsläget gäller förbudet allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagande personer.

Ytterst är det alltid den enskilda personens ansvar att följa myndighets rekommendation om att undvika resor utan regional prägel.

Vid de gränsdragningsproblem som uppstår rörande resor är det viktigt att använda sitt goda omdöme för att göra kloka val.

Gällande att personer ur riskgrupper inte ska delta så är det endast i rollen som funktionär som arrangerande klubb har ansvaret genom att inte anlita funktionärer/domare ur riskgruppen.

I övrigt är det ett personligt ansvar för var och en att följa myndighets rekommendation och SKKs /SSRKs direktiv.

Om regeringen beslutar om andra begränsningar av deltagarantal än ovanstående eller rörande resor gäller det nya regeringsbeslutet.

Med vänliga hälsningar

Lars Ramberg

Ordförande Svenska spaniel och retrieverklubben