Goldenklubben sektion Halland
 bildloggGRKsv

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Sektion Halland

Datum 2021-10-10

 

Närvarande: Helen Andersson, Ingrid Ekdahl, Aimo Olsson, Margaretha Olsson, Susanne Fendell och Marie Dahlqvist.  

§ 1 MÖTET ÖPPNAS

Helen hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Till justerare valdes Susanne Fendell

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes.

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll har skickats ut till styrelsen tidigare. Inget att anmärka på och lades med ett godkännande till handlingarna.

§ 5 RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Klubben har en god ekonomi.

§ 6 RAPPORT FRÅN INFOANSVARIG.

Inslagen om sektionens aktiviteter i Golden Nytt är i nuläget sparsam. Diskussion och ändring av texten på informationsbladet för nya medlemmar, som skickas ut från sektionen.

§ 7 RAPPORT OM HEMSIDAN

Hemsidan fungerar bra och uppdateras så snart det händer något nytt. Om det kommer någon skrivelse från andra sektioner eller SSRK, som kan vara av intresse för medlemmarna, läggs det in på hemsidan.

§ 8 RAPPORT OM FACEBOOK OCH SOCIALA MEDIER

Facebooksidan uppdateras kontinuerligt med bilder och texter. Intressanta skrivelser från andra sektioner eller SSRK läggs in på sidan. Styrelsens messingergrupp fungerar mycket bra med snabb kontakt mellan medlemmarna.

§ 9 RAPPORT FRÅN AKTIVITETSANSVARIG

Helen Andersson är aktivitetsansvarig. Inga aktiviteter har genomförts under hösten.  Nytt är en ”Hundmassagekurs för hemmabruk”, som ska ledas av Lisa Gheorghiac, Halmstad hundsim & rehab. Kursen är på 3 ggr à 2 timmar/gång med kursstart den 3/11 och ska hållas på SKKs lokal i Falkenberg . I nuläget är det 2 platser kvar. Info om kursen och anmälan finns på hemsidan och facebook.

”Julkul efter jul” planeras hållas den 220109 kl 10.00 vid Toftasjön. Mer info senare på hemsidan och facebook.

§ 10 RAPPORT FRÅN VILTSPÅRANSVARIG

Något viltspår har ej ägt rum under hösten. Återupptas ev till våren.

§ 11 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Vår adventsutställning den 27/11 ska genomföras på Genevads hundaktivitetscenter. Annons är inskickad till Goldennytt. Domare blir Ingrid Lundqvist, Kennel Glennriska. Diskussion om sponsring då vissa sponsorer nekat sponsring denna gång av olika anledningar.

Utställningarna för 2022 ska äga rum den 7/5 och domare blir Lena Pettersson, Kennel Le´Pet´s samt den 26/11 där Marie Ullatti, kennel Honeytaste är domare.

§ 12 RAPPORT OM KOMMANDE AKTIVITETER.

En Hundmassagekurs på 3 ggr ska genomföras. Kursen med 6 deltagare blev fullbokad. Ett introduktionstillfälle i apportering för att ”fånga upp” nya oerfarna och mindre erfarna goldenägare planeras. Kontakt har tagits med Christer Danielsson. Avvaktar vidare om beslut.

§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR

Funktionsbeskrivningen för golden ledd av Eva Wendt blev inställd.

Årsmötet kommer äga rum den 20/2 -22 kl 14.00. Plats SKKs stuga i Falkenberg.

§ 14 NÄSTA MÖTE         

2022 års möten:9/1 kl 14.00 i Carinas stuga vid Toftasjön, (efter Julkul)  10/4 kl 14.00 lokal: SKKs stuga i Falkenberg, 3/7 kl 14.00 på Stora Berg samt 9/10 kl 14.00, plats bestäms senare.

§ 15 MÖTETS AVSLUTANDES

Helen avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 

 Halmstad 20211010

____________________                 ___________________________

Sekreterare, Ingrid Ekdahl                  Justerare, Susanne Fendell

 

 bildloggGRKsv

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Sektion Halland

Datum 2021-10-10

 

Närvarande: Helen Andersson, Ingrid Ekdahl, Aimo Olsson, Margaretha Olsson, Susanne Fendell och Marie Dahlqvist.  

§ 1 MÖTET ÖPPNAS

Helen hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Till justerare valdes Susanne Fendell

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes.

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll har skickats ut till styrelsen tidigare. Inget att anmärka på och lades med ett godkännande till handlingarna.

§ 5 RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Klubben har en god ekonomi.

§ 6 RAPPORT FRÅN INFOANSVARIG.

Inslagen om sektionens aktiviteter i Golden Nytt är i nuläget sparsam. Diskussion och ändring av texten på informationsbladet för nya medlemmar, som skickas ut från sektionen.

§ 7 RAPPORT OM HEMSIDAN

Hemsidan fungerar bra och uppdateras så snart det händer något nytt. Om det kommer någon skrivelse från andra sektioner eller SSRK, som kan vara av intresse för medlemmarna, läggs det in på hemsidan.

§ 8 RAPPORT OM FACEBOOK OCH SOCIALA MEDIER

Facebooksidan uppdateras kontinuerligt med bilder och texter. Intressanta skrivelser från andra sektioner eller SSRK läggs in på sidan. Styrelsens messingergrupp fungerar mycket bra med snabb kontakt mellan medlemmarna.

§ 9 RAPPORT FRÅN AKTIVITETSANSVARIG

Helen Andersson är aktivitetsansvarig. Inga aktiviteter har genomförts under hösten.  Nytt är en ”Hundmassagekurs för hemmabruk”, som ska ledas av Lisa Gheorghiac, Halmstad hundsim & rehab. Kursen är på 3 ggr à 2 timmar/gång med kursstart den 3/11 och ska hållas på SKKs lokal i Falkenberg . I nuläget är det 2 platser kvar. Info om kursen och anmälan finns på hemsidan och facebook.

”Julkul efter jul” planeras hållas den 220109 kl 10.00 vid Toftasjön. Mer info senare på hemsidan och facebook.

§ 10 RAPPORT FRÅN VILTSPÅRANSVARIG

Något viltspår har ej ägt rum under hösten. Återupptas ev till våren.

§ 11 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Vår adventsutställning den 27/11 ska genomföras på Genevads hundaktivitetscenter. Annons är inskickad till Goldennytt. Domare blir Ingrid Lundqvist, Kennel Glennriska. Diskussion om sponsring då vissa sponsorer nekat sponsring denna gång av olika anledningar.

Utställningarna för 2022 ska äga rum den 7/5 och domare blir Lena Pettersson, Kennel Le´Pet´s samt den 26/11 där Marie Ullatti, kennel Honeytaste är domare.

§ 12 RAPPORT OM KOMMANDE AKTIVITETER.

En Hundmassagekurs på 3 ggr ska genomföras. Kursen med 6 deltagare blev fullbokad. Ett introduktionstillfälle i apportering för att ”fånga upp” nya oerfarna och mindre erfarna goldenägare planeras. Kontakt har tagits med Christer Danielsson. Avvaktar vidare om beslut.

§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR

Funktionsbeskrivningen för golden ledd av Eva Wendt blev inställd.

Årsmötet kommer äga rum den 20/2 -22 kl 14.00. Plats SKKs stuga i Falkenberg.

§ 14 NÄSTA MÖTE         

2022 års möten:9/1 kl 14.00 i Carinas stuga vid Toftasjön, (efter Julkul)  10/4 kl 14.00 lokal: SKKs stuga i Falkenberg, 3/7 kl 14.00 på Stora Berg samt 9/10 kl 14.00, plats bestäms senare.

§ 15 MÖTETS AVSLUTANDES

Helen avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 

 Halmstad 20211010

____________________                 ___________________________

Sekreterare, Ingrid Ekdahl                  Justerare, Susanne Fendell

 

 

Forskningsfond